Vattengruppen

​Styrelsen beslutar om datum för öppning och stängning av toaletter/duschar samt datum för vattenpåsläpp och vattenavstängning till tomter. Vattengruppen ansvarar för utförandet av öppning och stängning för toaletter/duschar samt för vattenpåsläpp och vattenavstängning till tomter. I samband med vattenpåsläpp till tomter ansvarar Vattengruppen för att dräneringsventiler är stängda. Medlemmen ansvarar för att kranar på tomter och kranar i stugor är stängda. Av praktiska skäl utför Vattengruppen en kontroll av kranar på tomter inför vattenpåsläpp.

Vattengruppen ansvarar för att dräneringsventiler och avstängningsventiler i systemet är i gott skick. Föreningen ansvarar för vattensystemet under jord. Medlemmen ansvarar för ståndarrör och ståndarrörets kran. Vid fel på ståndarrörets kran, ansvarar medlemmen för att felet blir åtgärdat. Vid läckage på ståndarröret ansvarar medlemmen för att läckaget blir åtgärdat.

Sommarvattenanläggningen

Såväl föreningens som de enskilda kolonisternas anläggningar börjar få några år på nacken och det kan tänkas att en del underhåll är och blir nödvändigt att utföra.

Passa på och gör en översyn av dina sommarvattenattiraljer inför kolonisäsongen.

Kanske slangar, kopplingar, munstycken, vattenkranar och annat börjar bli lite slitna med åren så att de behöver bytas ut eller fixas till?

Kontrollera även lottens ståndarrör, att det är stabilt förankrad, och att marken runt röret ser torrt och normalt ut. Meddela styrelsen eller vattengruppen om du misstänker ett läckage.

Byte av ståndarröret

Behövs ett byte av ståndarröret kan föreningen tillhandahålla ett sådant till självkostnadspris. Ett litet antal ståndarrör hålls i förråd.

Medlemmen kan själv utföra det grävningsjobb som krävs för byte av ståndarröret.

Vattengruppen kan hjälpa till att byta ståndarröret och med grävning till timkostnad.

Kostnad och arbetstid för att byta rör: ca 1 tim x 200 kr/tim

Kostnad och arbetstid för grävning: ca 2-4 tim x 200 kr/tim

Vid indragning av vatten i stugan ska medlemmen enligt stadgarna kontakta styrelsen för godkännande. Efter godkännande ska medlemmen kontakta vattengruppen för anvisningar. Vid indragning av vatten i stugan måste medlemmen placera en synlig vattenavstängning utanför stugan. Vattenavstängningen är av stor praktisk fördel för vattengruppen och medlemmen.